Općina Lasinja
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lasinja

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0234

Jedinstvena oznaka subjekta:

0234

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lasinja

OIB subjekta NIPP-a:

59068748409

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja
pisarnica@lasinja.hr
047/884-010
www.lasinja.hr

Marijo Perčić
zamjenik.nacelnika@lasinja.hr
098 535 235

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lasinja je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovačkoj županiji. Općina Lasinja je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0780 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lasinja
0781 - Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Lasinja
0782 - Katastar javne rasvjete Općine Lasinja
0783 - Katastar vodovodne infrastrukture Općine Lasinja
0784 - Evidencija zelenih otoka Općina Lasinja
1173 - Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Lasinja - WMS
1174 - Katastar javne rasvjete Općine Lasinja - WMS
1175 - Katastar vodovodne infrastrukture Općine Lasinja - WMS
1176 - Evidencija zelenih otoka Općina Lasinja - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

14-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a