HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0027

Jedinstvena oznaka subjekta:

0027

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

46830600751

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb
tel.: 01/63 22 111, fax: 01/61 70 956
http://www.hep.hr/ods
Hrvoje Mandekić
hrvoje.mandekic@hep.hr
Jurica Majcen
jurica.majcen@hep.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/13, 121/16, 112/2018),
Pravilnik o katastru vodova (NN 71/2008, 148/09),
Zakon o tržištu električne energije (NN 102/15, 68/18),
Zakon o energiji (NN 120/12,14/14,102/15, 68/18).Sažetak subjekta NIPP-a:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) je tvrtka u sastavu HEP grupe. HEP ODS ima 21 distribucijsko područje (elektru) na teritoriju cijele Hrvatske. Za potrebe korisnika mreže, HEP ODS obavlja uslugu distribucije električne energije koja obuhvaća pristup i korištenje mreže.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0125 - Operator distribucijskog sustava električne energije Republike Hrvatske

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a