Grad Slunj
Prijava
Korisnik: Public

Grad Slunj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0248

Jedinstvena oznaka subjekta:

0248

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Slunj

OIB subjekta NIPP-a:

33366502542

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr Franje Tuđmana 12,
47240 Slunj,
https://www.slunj.hr/,
047 777 102,
Daniela Medved,
daniela.medved@slunj.hr,
047 674 708

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Slunj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovačkoj županiji. Grad Slunj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0854 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Slunj
0855 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Slunj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-10-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a