Hrvatske autoceste d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatske autoceste d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0028

Jedinstvena oznaka subjekta:

0028

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatske autoceste d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

57500462912

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Širolina 4, 10000 Zagreb, info@hac.hr,
tel.: 01 4694 444,
http://www.hac.hr
Ivana Miklošić,
ivana.miklosic@hac.hr,
tel.: 01 4694 531

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o cestama (84/2011,22/13, 54/13, 148/13, 92/14).
Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0126 - Baza cestovnih podataka Hrvatskih autocesta
0253 - Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WMS INSPIRE
0254 - Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WFS INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a