Općina Čepin
Prijava
Korisnik: Public

Općina Čepin

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0262

Jedinstvena oznaka subjekta:

0262

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Čepin

OIB subjekta NIPP-a:

64176613943

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Zvonimira 105
31431 Čepin
opcina@cepin.hr
031/ 381-230
https://www.cepin.hr/

Mihael Mak
mihael.mak@cepin.hr
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
031/ 381-232

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Čepin je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Čepin je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0939 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Čepin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

21-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a