Grad Beli Manastir
Prijava
Korisnik: Public

Grad Beli Manastir

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0263

Jedinstvena oznaka subjekta:

0263

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Beli Manastir

OIB subjekta NIPP-a:

39912056947

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 53,
31300 Beli Manastir
informacije@beli-manastir.hr
+385 31 710 200
https://www.beli-manastir.hr/

Marko Đurin
marko@beli-manastir.hr
Uprani odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
+385 31 710 206

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Beli Manastir je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Grad Beli Manastir je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Grad Beli Manastir čine naselja Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0940 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir
0941 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Beli Manastir
0942 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir
0943 - Nerazvrstane ceste Grada Beli Manastir

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a