Općina Ivanska
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ivanska

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0279

Jedinstvena oznaka subjekta:

0279

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ivanska

OIB subjekta NIPP-a:

56158521730

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Slavka Kolara 1,
43231 Ivanska
opcina@ivanska.hr
043/887-141
043/887-422
www.ivanska.hr
općinski načelnik: Željko Mavrin

Milan Grgić
098 955 38 34
redar@ivanska.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ivanska je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Ivanska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1116 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivanska
1117 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Ivanska
1118 - Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Ivanska
1119 - Registar komunalne infrastrukture - groblja Općine Ivanska
1120 - Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Ivanska

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-09-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a