Plovput d.o.o. Split
Prijava
Korisnik: Public

Plovput d.o.o. Split

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0283

Jedinstvena oznaka subjekta:

0283

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Plovput d.o.o. Split

OIB subjekta NIPP-a:

14480721492

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala Lazareta 1, 21000 Split
plovput@plovput.hr
021 390 600
https://www.plovput.hr/
Ivica Petrović
ivica.petrovic@plovput.hr

099 218 21 73

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Pomorski zakonik (NN 18/1/04,76/07,61/11,56/13,26/15 i 17/19 Zakon o Plovput (NN 73/97) Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (NN39/2020)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljna djelatnost Plovputa je sukladno Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) i čl.50./st.3. Pomorskog zakonika (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) definirana kao djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna ovlast kroz sljedeće usluge sigurnosti plovidbe:
1. uređivanje i održavanje pomorskih plovnih putova;
2. postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1266 - Registar objekata sigurnosti plovidbe
1267 - Registar objekata sigurnosti plovidbe - WMS
1268 - Registar objekata sigurnosti plovidbe - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

22-12-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a