Hrvatski planinarski savez
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski planinarski savez

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0293

Jedinstvena oznaka subjekta:

0293

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski planinarski savez

OIB subjekta NIPP-a:

77156514497

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Kozarčeva 22
10000 Zagreb
https://www.hps.hr/
hps@hps.hr
01/48-23-624

Alan Čaplar
alan.caplar@hps.hr
Ured HPS-a (glavni tajnik HPS-a)
091/51-41-740

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/2021).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatski planinarski savez je krovni nacionalni sportski savez za planinarstvo. Savez se skrbi o planinarskoj infrastrukturi (planinarski putovi, planinarske obilaznice i planinarski objekti) te vodi pripadajuće registre, kao i registre svojih udruga članica, popise planinarskih vodiča, markacista, čuvara planinske prirode, nositelja planinarskih priznanja i drugo. Savez svoju djelatnost ostvaruje obavljajući raznovrsne aktivnosti na području sporta, turizma, kultre i zaštite prirode.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1555 - Registar planinarskih putova, obilaznica i markacista

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-02-2024


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a