Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0033

Jedinstvena oznaka subjekta:

0033

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

33052761319

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica, pošta: Pleso bb, p.p.45 10150 Zagreb-Zračna luka; http://www.crocontrol.hr,
Blaženka Preradović, Odjel zrakoplovne navigacije, postupaka i kartografije;
tel.: 01/6259 419,
blazenka.preradovic@crocontrol.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o zračnom prometu (NN br. 69/09., 84/11., 54/13., 127/13 i 92/14).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koje posluje sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu. Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe je pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0131 - Enroute chart ICAO - Lower Airspace; Rutna karta ICAO - Donji zračni prostor
0132 - Enroute chart ICAO - Upper Airspace; Rutna karta ICAO - Gornji zračni prostor

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:

Podaci u pripremi

Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a