Podzemno skladište plina d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Podzemno skladište plina d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0035

Jedinstvena oznaka subjekta:

0035

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Podzemno skladište plina d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

82292688592

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Veslačka 2-4, Zagreb
tel:6053 111
fax 6053 112
Branka Genzić-Horvat
branka.genzic-horvat@psp.hr
099 219 4917

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i NN 14/14, 52/18, 115/18),
Zakon o tržištu plina ( NN 28/13 i NN 14/14, 18/18),
Pravila korištenja sustava skladišta plina (12/2013), Koncesijski ugovori.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. je kao operator plinskoga skladišnog sustava nadležan za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladištenja plina.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0134 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Okoli“
0221 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WMS INSPIRE
0222 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WFS INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 20 Izvori energije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a