HP-Hrvatska pošta d.d.
Prijava
Korisnik: Public

HP-Hrvatska pošta d.d.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0039

Jedinstvena oznaka subjekta:

0039

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

HP-Hrvatska pošta d.d.

OIB subjekta NIPP-a:

87311810356

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica
https://www.posta.hr/
Robert Bešlić
T. +385 1 498 1307
E-pošta: robert.beslic@posta.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatska pošta je javno poduzeće koje obavlja djelatnost poštanskih, financijskih i filatelističkih do maloprodajnih usluga na teritoriji RH.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0176 - Popis (mreža) poštanskih ureda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 5 Adrese

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a