HEP Plin d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

HEP Plin d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0042

Jedinstvena oznaka subjekta:

0042

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

HEP Plin d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

41317489366

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek,
tel.: 031 244 667,
fax: 031 213 199,
http://www.hep.hr/plin
Predrag Viduka,
Anđelko Radić; Odjel za tehničku dokumentaciju;
predrag.viduka@hep.hr,
Andjelko.Radic@hep.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07,152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17, 112/18),
Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 29/17),
Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 18/18) i Koncesijski ugovori.


Sažetak subjekta NIPP-a:

HEP Plin d.o.o. je tvrtka u sastavu HEP grupe. HEP Plin obavlja uslugu distribucije i opskrbe plina čija djelatnost obuhvaća područje tri županije:
Osječko-baranjsku županiju, Požeško-slavonsku županiju i Virovitičko-podravsku županiju.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0213 - Geodetski snimci plinovoda
0214 - Shematske karte plinovoda na TK100

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-10-2016


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a