Grad Čakovec
Prijava
Korisnik: Public

Grad Čakovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0055

Jedinstvena oznaka subjekta:

0055

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Čakovec

OIB subjekta NIPP-a:

44427688822

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
cakovec@cakovec.hr
040 314920
040 311724

Ninoslav Šipoš
ninoslav.sipos@cakovec.hr
040 314957

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Čakovec je administrativno teritorijalna jedinica i sjedište Međimurske županije. Grad Čakovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0639 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Čakovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a