Općina Bednja
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bednja

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0056

Jedinstvena oznaka subjekta:

0056

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bednja

OIB subjekta NIPP-a:

48874522780

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg svete Marije 26
42253 Bednja
042/796-309
042/771-698
info@bednja.hr

Mladen Jagarinec
mladen.jagarinec@bednja.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bednja je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Bednja je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0514 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Bednja
0515 - Nerazvrstane ceste Općine Bednja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

21-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a