Općina Darda
Prijava
Korisnik: Public

Općina Darda

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0058

Jedinstvena oznaka subjekta:

0058

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Darda

OIB subjekta NIPP-a:

34375615619

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Sv. Ivana Krstitelja 89
31326 Darda
031 740-002
031 740-201
099/2012-393

Ružica Radovanović
opcina@darda.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Darda je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Darda je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0519 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Darda
0866 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Darda
0867 - Detaljni plan uređenja općine - Općina Darda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a