Općina Karojba
Prijava
Korisnik: Public

Općina Karojba

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0064

Jedinstvena oznaka subjekta:

0064

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Karojba

OIB subjekta NIPP-a:

83507857596

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Karojba 1
52423 Karojba
opcina@karojba.hr
(052) 683 445; 683 446
(052) 616 966
www.karojba.hr

Iskra Jeličić Gojtan
pročelnik@karojba.hrOsnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Karojba je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Karojba je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0696 - Nerazvrstane ceste Općine Karojba

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a