Općina Podcrkavlje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Podcrkavlje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0068

Jedinstvena oznaka subjekta:

0068

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Podcrkavlje

OIB subjekta NIPP-a:

39613161208

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg 108. brigade ZNG 11
35201 Podcrkavlje
035/221-109
035/221-109

Tomislav Trtanj
opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Podcrkavlje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Općina Podcrkavlje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0850 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Podcrkavlje
0851 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Podcrkavlje
0852 - Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta Općine Podcrkavlje
0853 - Registar komunalne infrastrukture - groblja Općine Podcrkavlje
1264 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Podcrkavlje - WMS
1265 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Podcrkavlje - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a