Općina Muć
Prijava
Korisnik: Public

Općina Muć

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0073

Jedinstvena oznaka subjekta:

0073

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Muć

OIB subjekta NIPP-a:

20072764912

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Donji Muć 254
21203 Donji Muć
021/652 225
021/652 214
www.muc.hr

Goran Podnar
procelnik@muc.hr
091/652-2324

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Muć je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Općina Muć je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0607 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Muć

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a