Općina Gornji Kneginec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gornji Kneginec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0075

Jedinstvena oznaka subjekta:

0075

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gornji Kneginec

OIB subjekta NIPP-a:

60823665184

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 2/c
42204 Turčin
042/242-150
www.kneginec.hr

Mario Levatić
opcina@kneginec.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gornji Kneginec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Gornji Kneginec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0539 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gornji Kneginec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a