Općina Pokupsko
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pokupsko

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0081

Jedinstvena oznaka subjekta:

0081

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pokupsko

OIB subjekta NIPP-a:

07291490499

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Pokupsko 25a
10414 Pokupsko
01 6266 113
01 6266 250

Andrea Martinović
nacelnik@pokupsko.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pokupsko je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Pokupsko je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0579 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pokupsko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a