Općina Kukljica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Kukljica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0086

Jedinstvena oznaka subjekta:

0086

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Kukljica

OIB subjekta NIPP-a:

17171908335

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica IV 24
23271 Kukljica
023 373 590
023 373 840
opcina@kukljica.tcloud.hr
www.opcina-kukljica.hr

Zorana Tomasov Majpruz
procelnik@opcina-kukljica.hr
023 /373 590 (lok 2)


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službeni glasnik Općine Kukljica (br. 3/08, 7/10, 5/12, 2/18, 5/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Kukljica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Kukljica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0547 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a