Općina Lastovo
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lastovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0088

Jedinstvena oznaka subjekta:

0088

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lastovo

OIB subjekta NIPP-a:

96014931839

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dolac 3
20290 Lastovo
020 801-023
020 801-077
pisarnica@lastovo.hr

Antonia Barbić
procelnica@lastovo.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o područjima gradova i općina (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 110/15),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lastovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina Lastovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0578 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lastovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a