Općina Sveti Filip i Jakov
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sveti Filip i Jakov

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0090

Jedinstvena oznaka subjekta:

0090

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Filip i Jakov

OIB subjekta NIPP-a:

57113796381

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Obala kralja Tomislava 16
23207 Sveti Filip i Jakov
protokol@opcina-svfilipjakov.hr
023/389-800
023/389-802
www.opcina-svfilipjakov.hr

Jure Jelenić
jure.jelenic@opcina-svfilipjakov.hr
099 275 1820

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Filip i Jakov je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Sveti Filip i Jakov je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0550 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Filip i Jakov

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a