Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=118

Jedinstvena oznaka izvora:

0118

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Zaštitna područja oko vodotoka su područja u kojima se zabranjuje primjena gnojiva prema članku 11. prvog Akcijskog plana zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog porijekla NN 15/2013 u svrhu podizanja dobrog stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda i sprečavanja pogoršanja. Područja su definirana temeljem sloja vodotoka iz Temeljne topografske baze (TTB), uz korištenje DMR podataka za određivanje područja na nagibima. Na: 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode; na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine korita 5 metara ili više i na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://www.arkod.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0009 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Sporazum

Datum uključivanja izvora u NIPP:

17-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=c30ddc29-53c3-46d5-8e6f-83282a5fd2c4

Napomena: