Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=257

Jedinstvena oznaka izvora:

0258

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WMS

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan.

Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.

Sloj prikazuje granice područja gospodarskih jedinica u kojima se nalaze šume šumoposjednika (privatne šume).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://gis.hrsume.hr/privsume/wms

Naziv subjekta NIPP-a:

0037 - Ministarstvo poljoprivrede

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez naknade.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-05-2018

Upareni izvor:

0209 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=4167362a-22ba-4cb1-a3b3-f1dd9dd8338a

Napomena: