Digitalni katastarski plan- WMS (sporazum)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni katastarski plan- WMS (sporazum)


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=390

Jedinstvena oznaka izvora:

0391

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni katastarski plan- WMS (sporazum)

Sažetak izvora:

WMS servis
Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada i nazivima (rudinama, ulicama, trgovima..). Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice
III 2 Zgrade

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018).

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-05-2019

Upareni izvor:

0001 Digitalni katastarski plan

Metapodaci:


Napomena: