Digitalni ortofoto 2018 - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2018 - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=431

Jedinstvena oznaka izvora:

0419

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2018 - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) koja je nastala iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2018. godine za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2018/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje usluge omogućeno je anonimno i uz prihvaćanje uvjeta korištenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-05-2019

Upareni izvor:

0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina

Metapodaci:


Napomena: