Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici)


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=433

Jedinstvena oznaka izvora:

0433

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMTS) koja je nastala iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2018. godine za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMTS

Adresa izvora:

 https://geoportal.dgu.hr/services/auth/orthophoto_2018/wmts?authKey=12345

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korištenje usluge omogućeno je uz registraciju i prihvaćanje uvjeta korištenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-05-2019

Upareni izvor:

0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina

Metapodaci:


Napomena: