Digitalni model reljefa DMR - WCS
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni model reljefa DMR - WCS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=440

Jedinstvena oznaka izvora:

0440

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni model reljefa DMR - WCS

Sažetak izvora:

DMR su trodimenzionalni vektorski podaci koji su prikupljeni fotogrametrijskim kartiranjem (stereoizmjerom) uz pomoć digitalnih fotogrametrijskih stanica iz nekog aerofotogrametrijskog snimanja gdje rezolucija snimaka mora biti najmanje 30 cm (GSD ≤30). DMR je skup pojedinačnih markantnih točaka, rastera visinskih točaka, prijelomnica i linija oblika potrebnih za prikaz Zemljine površine. DMR se koristi pri proizvodnji izohipsa na TK25, kao osnova za rektifikaciju DOF5, za izradu kalkulacija vezanih za idejni dio projekta te može biti korišten i u svrhe analiza reljefa, sjenčanje nagiba, izračun ekspozicije itd.

Izvedenica iz DMR-a je Digitalni model visina (DMV) što predstavlja pravilnu mrežu (grid) visinskih točaka, interpoliranih na osnovi odgovarajućeg digitalnog modela reljefa. Točke u DMV-u su u pravilu raspoređene na svakih 25 m, ali ovisno o točnosti aerofotogrametrijskog snimanja razmak interpoliranih točaka može biti i gušći.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WCS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/, http://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/en/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=b9411c01-fda4-4c90-870f-b011b2099d6 1

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 1 Visine

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

ostala ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2019

Upareni izvor:

0002 Digitalni model reljefa

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=db3a2a7e-11b7-498c-bfa8-22d45344adfb

Napomena: