Visine
Prijava
Korisnik: Public

Visine


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=455

Jedinstvena oznaka izvora:

0449

Naziv izvora prostornih podataka:

Visine

Sažetak izvora:

Podaci DMR koji su harmonizirani prema INSPIRE direktivi za dio teme Visine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

tiff

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 1 Visine

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Sporazum/ugovor

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2019

Upareni izvor:

0444 Visine - ATOM INSPIRE

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=e6ad0cbe-0047-49f5-a588-9e82d00ff4e4

Napomena: