Seveso postrojenja - integrirane informacije - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Seveso postrojenja - integrirane informacije - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=465

Jedinstvena oznaka izvora:

0465

Naziv izvora prostornih podataka:

Seveso postrojenja - integrirane informacije - WFS

Sažetak izvora:

Informacije o Seveso područjima postrojenja, prema Uredbi NN br. 44/14 izvedene iz Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari te integrirane s okolišnim i teritorijalnim podacima. Geografski prikaz podataka o opasnim tvarima prisutnima u područjima postrojenja, kako se pohranjuju i koriste, koje su moguće vrste iznenadnih događaja u slučaju kvarova opreme ili zbog vanjskih uzroka, na kojim lokacijama unutar područja postrojenja može doći do izvanredne situacije, koji posljedični scenariji mogu uslijediti nakon iznenadnog događaja uz opis posljedica na zdravlje ljudi i okoliš. Opis scenarija nesreće u geografskom kontekstu doprinosi izradi planova zaštite i spašavanja. Ograničen pristup podacima omogućen je široj javnosti, a većem opsegu podataka mogu pristupiti registrirani korisnici.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://pproo.azo.hr/geoserver/bifisic_sevesoestablishments/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-11-2019

Upareni izvor:

0463 Seveso postrojenja - integrirane informacije

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=41cb3d8e-37e0-44ef-a680-dabef1fadcff

Napomena: