Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=480

Jedinstvena oznaka izvora:

0478

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Podaci o velikim nesrećama pripadaju u NIPP temu Ljudsko zdravlje i sigurnost Data Specification on Human health and safety – Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/hh-sa/3.0/HumanHealthSafety.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hh-sa/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-10-2019

Upareni izvor:

0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=d9e282b1-d016-4eaf-b2b6-ad7ce2fe528a

Napomena: