Digitalni ortofoto 2019 - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni ortofoto 2019 - WMS


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=504

Jedinstvena oznaka izvora:

0501

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni ortofoto 2019 - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) koja je nastala iz službenih DOF5 karata Državne geodetske uprave, izrađenih iz aerofotogrametrijskog snimanja 2019. godine za 50% područja Republike Hrvatske (istočni i južni dio). Svi listovi DOF5 izrađeni su u RGB i CIR produkciji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2019/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 3 Ortofotosnimke

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada, sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018)

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-07-2020

Upareni izvor:

0494 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2019. godina

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=17df05e6-f650-4154-89fd-010be09a3f8b

Napomena: