Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina
Prijava
Korisnik: Public

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=521

Jedinstvena oznaka izvora:

0516

Naziv izvora prostornih podataka:

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina

Sažetak izvora:

Registar koji obuhvaća eksploatacijska polja, istražne prostore, tražena eksploatacijska polja i tražene istražne prostore mineralnih sirovina na području Republike Hrvatske. Pristup je omogućen prema javnom web gis pregledniku te WMS i WFS servisima za pristup podacima.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, geojson, gml, csv

Adresa izvora:

https://jisms.gospodarstvo.gov.hr; https://jisms.gospodarstvo.gov.hr/nipp/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; https://jisms.gospodarstvo.gov.hr/nipp/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 21 Izvori minerala

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Prilikom korištenja navesti izvor podataka i nadnevak podataka.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-07-2020

Upareni izvor:

0517 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS

0518 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WFS

Metapodaci:


Napomena: