Digitalni hidrografski izvornik
Prijava
Korisnik: Public

Digitalni hidrografski izvornik


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=61

Jedinstvena oznaka izvora:

0061

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalni hidrografski izvornik

Sažetak izvora:

DHO je baza podataka digitaliziranih produkata hidrografske izmjere, koji predstavljaju digitalni georeferencirani preslik analognih kartiranih listova hidrografske izmjere. Jedan dio baze podataka su vektorske datoteke točaka sa atributom dubina, kao rezultat sa suvremenim mjernim hidrografskim sustavima. Podaci iz baze se koriste kao GIS podloge za produkciju tradicionalne papirnate i digitalne ENC pomorske karte.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

Geotiff

Adresa izvora:

http://www.hhi.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0012 - Hrvatski hidrografski institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
II 1 Visine

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska,
Jadransko more

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=01a04116-4884-40c5-97a9-53c3ddaf1cee

Napomena: