Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=634

Jedinstvena oznaka izvora:

0628

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Dubravica je dio općeg društvenog plana izrađen u svrhu prostornog uređenja kojim se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.dubravica.hr/prostorni__plan.html

Naziv subjekta NIPP-a:

0154 - Općina Dubravica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Dubravica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena: