Registar prostornih jedinica
Prijava
Korisnik: Public

Registar prostornih jedinica


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=8

Jedinstvena oznaka izvora:

0008

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar prostornih jedinica

Sažetak izvora:

RPJ je izrađen na temelju podataka sadržanih u jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica (PJ), te podataka tehničke dokumentacije o PJ izrađene za potrebe popisa i anketnih istraživanja. RPJ vodi podatke o sljedećim vrstama PJ: država, PJ za statistiku 2. razine, županija i Grad Zagreb, grad, općina, naselje, dostavno područje poštanskog ureda, jedinice mjesne samouprave, zaštićena i štićena područja, katastarska općina, katastarsko područje na moru, statistički krug, popisni krug, ulica, trg i zgrada s pripadajućim kućnim brojevima.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, mdb, xml

Adresa izvora:

http://geoportal.dgu.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
III 1 Prostorne jedinice za statistiku

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=e704d1db-5136-4e29-93e2-2e8b842e6f5f

Napomena: