Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0987

Jedinstvena oznaka izvora:

0987

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada (PPUG) Bjelovara je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta. Grad Bjelovar ima donesene slijedeće PPUG:
- PPUG Bjelovara - V. ID
- PPUG Bjelovara - IV. ID
- PPUG Bjelovara - III. ID - usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
- PPUG Bjelovar - II. ID
- PPUG Bjelovar - I. ID
- PPUG Bjelovar

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.bjelovar.hr/komunalno-i-prostorno-uredenje/prostorni-planovi/, https://gis.bjelovar.otvorenigrad.hr/karte , Adresa izvora: https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0268 - Grad Bjelovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bjelovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2021

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/be4e0089-60a2-444c-81d7-bee232ef338c

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a