Grad Bjelovar
Prijava
Korisnik: Public

Grad Bjelovar

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0268

Jedinstvena oznaka subjekta:

0268

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Bjelovar

OIB subjekta NIPP-a:

18970641692

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
grad@bjelovar.hr
043-622-000
www.bjelovar.hr
Ruža Urban
rurban@bjelovar.hr
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
043-622-052
098-871-743

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Bjelovar je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Grad Bjelovar je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0987 - Prostorni planovi uređenja grada - Grad Bjelovar
0988 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar
0989 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar
0990 - Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar
0991 - Registar komunalne infrastrukture grada - nerazvrstane ceste - Grad Bjelovar
0992 - Registar komunalne infrastrukture grada - Grad Bjelovar
0993 - Registar poljoprivrednog i građevinskog zemljišta - Grad Bjelovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

26-04-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a