Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0989

Jedinstvena oznaka izvora:

0989

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bjelovar

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Bjelovar ima donesne slijedeće UPU:
- UPU Zona Ciglena
- UPU Turistička zona Veliko Korenovo
- UPU Male Sredice u Bjelovaru – II. ID
- UPU Sjeverozapad 1 – I. ID
- UPU Radničko naselje
- UPU područja Povijesne jezgre (zona B) – I.ID
- UPU Sjeverozapad 2
- UPU Sjever 2 – I. ID
- UPU povijesne jezgre Grada Bjelovara - zona A – I. ID
- UPU Jug 1 - sjeverni dio – Bjelovar
- UPU Novi Borik – Lepirac – II. ID
- UPU područja Povijesne jezgre (zona B)
- UPU zone Istok 2
- UPU Sjeverozapad 1
- UPU zone Zapad 1
- UPU zone Korenovo
- UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca
- UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića
- UPU Sjever 2
- UPU uz Ulicu Egidija Bulešića
- UPU Zapad 2
- UPU Male Sredice u Bjelovaru – I. ID
- UPU Novi Borik – Lepirac – I. ID
- UPU Zapad 3
- UPU Jug 1 – Bjelovar
- UPU Novi Borik – Lepirac
- UPU povijesne jezgre Grada Bjelovara - zona A
- UPU Male Sredice u Bjelovar

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.bjelovar.hr/komunalno-i-prostorno-uredenje/prostorni-planovi/ https://gis.bjelovar.otvorenigrad.hr/karte, Adresa izvora: https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0268 - Grad Bjelovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bjelovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2021

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/24c8dec9-e783-4ed5-a204-80a16e2710b3

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a