Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0990

Jedinstvena oznaka izvora:

0990

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenje grada - Grad Bjelovar

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Bjelovar ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Sjever 1 - prvi dio – II.ID
- DPU Jugozapad
- DPU naselja kralja Petra Krešimira IV
- DPU Trojstveni Markovac 2
- DPU Sjever 1 - prvi dio – I.ID
- DPU Sjever 1 - drugi dio
- DPU Sjever 1 - prvi dio

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.bjelovar.hr/komunalno-i-prostorno-uredenje/prostorni-planovi/ https://gis.bjelovar.otvorenigrad.hr/karte, Adresa izvora: https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0268 - Grad Bjelovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bjelovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2021

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d8a7a914-d74e-4c9b-a3ea-cc2ec8b2fd1e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a