Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0988

Jedinstvena oznaka izvora:

0988

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Bjelovar

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Bjelovara određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada.
Grad Bjelovar ima donesene slijedeće Generalne urbanističke planove:
- GUP grada Bjelovara - IV. ID
- GUP grada Bjelovara - III. (ciljane) ID
- GUP grada Bjelovara - II. ID
- GUP grada Bjelovara - I. ID
- GUP grada Bjelovara

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.bjelovar.hr/komunalno-i-prostorno-uredenje/prostorni-planovi/, https://gis.bjelovar.otvorenigrad.hr/karte, Adresa izvora: https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ07_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0268 - Grad Bjelovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Bjelovar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2021

Upareni izvor:

0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6a5da270-b4ec-4ab2-819d-01e1d55b123e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a