Nerazvrstane ceste Općine Maruševec
Prijava
Korisnik: Public

Nerazvrstane ceste Općine Maruševec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1008

Jedinstvena oznaka izvora:

1008

Naziv izvora prostornih podataka:

Nerazvrstane ceste Općine Maruševec

Sažetak izvora:

Registrom nerazvrstanih cesta Općine Maruševec evidentirano je 40,50 km nerazvrstanih cesta za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, razvrstavanja, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec. Sadrži podatke o nerazvrstanim cestama odnosno naziv nerazvrstane ceste, naselje, katastarske čestice, katastarske općine te duljinu. Registar je donešen na temelju članka 109. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21,114/22 i 04/23). Podaci se prikupljaju od 2013. godine kada je Općinsko vijeće Općine Maruševec donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Maruševec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/13). Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec prikuplja, objavljuje i održava podatke. Namjena registra nerazvrstanih cesta je lakše održavanje, građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta te upis u zemljišne knjige.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.marusevec.hr/; https://marusevec.hr/komunal/1411-evidencija-komunalne-infrastrukture-opcine-marusevec

Naziv subjekta NIPP-a:

0270 - Općina Maruševec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Maruševec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilnik

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-05-2021

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/80d28728-8424-4258-a69a-3da80372f1b3

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a