Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1013

Jedinstvena oznaka izvora:

1013

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Supetar ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU "Zeleni grm".

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://gradsupetar.hr/images/docs/pplan/ppu/2-PPUGS-23032107-PROCISCENI-TEKST.pdf, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://gradsupetar.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0271 - Grad Supetar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Supetar

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-05-2021

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

1086 Detaljni plan uređenja grada - Grad Supetar - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/979ad023-8da2-410d-acfa-4d8aca838f97

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a