Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1018

Jedinstvena oznaka izvora:

1018

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Velika Gorica ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Andrije Kačića Miošića I
- DPU groblje Kušanec
- DPU Velika Gorica Istok I
- DPU proširenja groblja Dubranec
- DPU proširenja groblja Ščitarjevo

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0272 - Grad Velika Gorica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Velika Gorica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-05-2021

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/63fb1c6c-e161-443f-b2cb-2be8ee9fb753

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a