Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1022

Jedinstvena oznaka izvora:

1022

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Karlovca je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/vazeci-prostorni-planovi/prostorni-plan-uredjenja-grada-karlovca-ppugk/1818; javni GIS Grada Karlovca: https://gis.karlovac.hr/gis , https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-05-2021

Upareni izvor:

0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

1045 Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/9ad25317-4dd0-49d8-9eb4-9bc5d00c47e4

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a