Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1042

Jedinstvena oznaka izvora:

1042

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Biograd na Moru ima donesne slijedeće UPU-e: 1. Urbanistički plan uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda);
2. Urbanistički plan uređenja za prostornu cjelinu izvan GP naselja – područje Crvene Luke;
3. Urbanistički plan uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1);
4. Urbanistički plan uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2);
5. Urbanistički plan uređenja za dio građevinskog područja Grada Biograda na Moru – područje Kumenat;
6. Urbanistički plan uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – dio sjeverno od Jadranske ceste (Kosa – Istok, Kosa – Zapad);
7. Urbanistički plan uređenja za cjelovita područja GP naselja Grada Biograda na Moru: Jankolovica - sjeverni dio;
8. Urbanistički plan uređenja za cjelovita područja GP naselja Grada Biograda na Moru: Jankolovica – južni dio;
9. Urbanistički plan uređenja golf igrališta ""Baštijunski brig"";
10. Urbanistički plan uređenja „Iznad Solina“;
11. Urbanistički plan uređenja „Karting centar“;
12. Urbanistički plan uređenja zone uređaja za pročišćavanje otpadnih voda “Kumenat”;
13. Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) kamp Soline;
14. Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene – poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5);
15. Urbanistički plan uređenja zone groblja Biograd na Moru;
16. Urbanistički plan uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica;
17. Urbanistički plan uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“;
18. Urbanistički plan uređenja jedinstvene zone gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa – Bučina;

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/urbanisticki-planovi-uredenja-upu, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0274 - Grad Biograd na Moru

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Biograd na Moru

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-05-2021

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a