Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1043

Jedinstvena oznaka izvora:

1043

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena. Grad Biograd na Moru ima donesen Detaljni plan uređenja javne namjene istočno od ortopedske bolnice.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/detaljni-planovi-uredenja-dpu, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0274 - Grad Biograd na Moru

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Biograd na Moru

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-05-2021

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a