Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0106

Jedinstvena oznaka izvora:

0106

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara). Lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Karta staništa dostupna je za pregled i pretraživanje u okviru aplikacije CRO Habitats (www.crohabitats.hr) koja osim pregleda karte staništa, sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa) te prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

prostorna baza podataka (ESRI Enterprise Geodatabase)

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr ; http://envi.azo.hr/?topic=6 ; http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities ; http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/inspire/geos2/hb-m/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/inspire/geos2/hb/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

1324 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS - INSPIRE harmoniziran

1325 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e02e7c33-818a-463e-a565-3847f2b8cb30

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a